ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

ទូរទស្សន៍ភាគច្រើនមានគុណភាពបង្ហាញ 4K resolution នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ តែមិនប្រាកដថា monitor បញ្ចប់ត្រឹមតែ 4K resolution នោះទេ។ Dell បានបង្កើតជំនាន់ថ្មីនៃម៉ូនីទ័រជាមួយ 8K display ដែលហៅថា Ultrasharp 32 Ultra HD 8K Monitor ឬ UP3218K។ការបង្ហាញ 8K ដំបូងបំផុតបានបង្ហាញលក្ខណៈពិសេសដែលខ្លាំងជាង 4K ដល់ទៅ 16 ដងនៃការពេញ HD។


ខាងក្រោមនេះជាលក្ខណៈពិសេសរបស់វា៖
• 31.5″ screen
• 7680 x 4320 resolution (280 ppi)
• 60 Hz
• 178 degree viewing angle
• 1.07 billion colors
• 100% Adobe RGB, 100% sRGB, 100%Rec709, 98% DCI–P3 និង 80%+ Rec2020 coverage
• 400 nits brightness
• 1,300:1 contrast ratio
• Ports: 2x DP 1.3, Audio line–out និង 4x USB 3.0 ports ជាមួយ 1x BC1.2 charging capability
សម្ថភាពរបស់វាបានធ្វើឲ្យរូបភាពមួយចំនួនដែលស្ទើរតែមើលទៅដូចទៅនិងការមើលជាក់ស្ដែង ពិតៗ។

Facebook Comments
AngkorScript