ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

ដើម្បីវាយលុកទីផ្សារនិងអភិវឌ្ឍពិភពលោក Google ចង់បង្កើតរថយន្តបើកបរដោយខ្លួនឯងលើកដំបូងរបស់ខ្លួន។ ផ្ទុយទៅវិញ, គេរំពឹងថាក្រុមហ៊ុននេះនិងផលិតរថយន្តបើកបរដោយខ្លួនឯងសម្រាប់សេវាឡានតាក់ស៊ីនិងគំរោងបង្ហាញជាសារធារណនៅចុងឆ្នាំក្រោយនេះ។ មើលទៅហាក់បីដូចជា Google នៅតែផលិតរថយន្តបើកបរដោយខ្លួនឯងដ៏ដែល។ តែវាត្រូវបានគេយកវាមកធ្វើជាសេវាឡានតាក់ស៊ី។ ក្នុងនោះ Google ក៏មានសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិរថយន្នធម្មតា និងក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មតាក់ស៊ីផងដែរ។


គំរោងរថយន្តបើកបរដោយខ្លួនឯងរបស់ Google នេះ អាចបើកបរបានចំងាយជាង 2 លានម៉ាយ(3 218 688 km) នៅលើផ្លូវសាធារណៈ។ ជាលទ្ធផល វាមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយទេ។

តើអ្នកគិតយ៉ាងណាដែល? ចំពោះថាមលដែលអាចធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយបែបនេះគឺពិតជាមិនងាយនិងទៅរួចទេ, តែតាក់ស៊ីគ្មាមនុស្សបើក ប្រាកដជានិងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

Facebook Comments
AngkorScript