ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

អ្នកដឹងទេថា ការកសាងកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនដោយគំនិតរបស់អ្នកគឺជាជម្រើសដែលប្រសើរបំផុត។   អ្នកមិនចង់ចំណាយប្រាក់ច្រើនដល់ 3000 $ សម្រាប់ការទិញកុំព្យូទ័រប្រភេទ all-in-one នោះទេ ។ សូមប្រាកដថាបាន 3440 x 1440 អេក្រង់កោង Digital Storm 34 អ៊ីញ នៅក្នុង Aura all-in-one Computer ជាមួយសំឡេងយ៉ាងពីរួស ។
តើអ្នកចង់បានកុំព្យូទ័រទាំងនេះមួយទេ?

Facebook Comments
AngkorScript